top of page

Leer communiceren met je werkgever, 
hr-adviseur, casemanager of leerkracht

Soms kom je er niet helemaal uit met de mensen in je omgeving, of raak je zelfs in conflict. Je kunt dan opzien tegen lastige gesprekken, en in brieven lukt het je niet om tot de kern te komen. Je hoofd wordt warrig, emoties krijgen de overhand. Mijn coaching helpt je bij het oplossen van problemen met je werkgever of instanties. En je leert er problemen in de toekomst mee voorkomen.

Bevind jij je in een situatie als dit?

  • je zit al een tijd thuis en gaat met je werkgever een re-integratietraject in

  • je krijgt voor je kind(eren) te maken met jeugdzorg

  • je kind gaat niet lekker op school en je moet hierover komen praten

 

Wat roept dit bij je op?

  • boosheid/verdriet: er wordt over mij en voor mij besloten

  • onzekerheid: ik weet niet waar ik moet beginnen

  • twijfel: mag ik dit wel willen?

  • moedeloosheid: laat maar zitten…

Deborah Vroegop, christelijke coaching voor vrouwen in Alkmaar

Van twijfelaar naar een krachtige gesprekspartner

Wil je jouw leven (weer) zelf sturen, volg dan een doelgericht coachingstraject. Je leert hierin hoe je met anderen communiceert zonder je te verliezen in emoties. En je komt veel te weten over jezelf. 

In het eerste gesprek inventariseren we wat er speelt, hoe dit is gekomen, wie erbij zijn betrokken, wat jouw aandeel is en wat je wilt bereiken.

Vervolgens maken we een stappenplan: wat doen we eerst, wat daarna, wat zijn korte-termijndoelen en wat wil je bereiken op de lange termijn?

Daarna gaan we praktisch in op de communicatie. Welke gesprekken moeten er gevoerd worden en met wie? Heb je hulp nodig bij het schrijven van brieven of mails?

 

Gesprekken en mails samen voorbereiden

Ik bereid de gesprekken goed met je voor. Wat is voor jou een goede uitkomst en wat vind je lastig? Eventueel oefenen we dit in een rollenspel. Als het echt nodig is, ben ik bij de gesprekken aanwezig. Na afloop bespreken we hoe je het gesprek vond gaan, wat goed ging en wat je een volgende keer anders zou doen. Het schrijven van brieven en mails pakken we net zo gestructureerd aan. 

Als je zelf weer verder denkt te kunnen, dan heb je mij overbodig gemaakt. Mocht je nog een nagesprek willen of heb je nog eens een klankbord nodig, dan kan dat: telefonisch, face-to-face of via video-call. Zit je in een langer en ingewikkeld traject, dan coach ik je zolang als nodig is.

Heb je binnenkort een gesprek in het kader van de Wet verbetering poortwachter? Of met een jeugdzorgmedewerker, casemanager, voogd, leerkracht of intern begeleider? Bel mij en we maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

Ik wil graag een
gratis eerste gesprek

bottom of page