top of page

Samenwerking via het co-actieve coaching model

De basis van mijn coaching is Co-Active Coaching, oftewel het co-actieve coaching model van Laura Whitworth. De term 'co-active' verwijst naar de actieve samenwerking tussen coach en cliënt. De onderlinge relatie is een verbinding tussen twee gelijken, met als doel de behoefte van de cliënt te vervullen. Deze behoefte is altijd terug te voeren op een verlangen naar meer voldoening, een betere balans of een effectievere manier van leven (fulfillment, balance en process, zie afbeelding).

co-actieve coaching model door Deborah Vroegop, christelijke coaching voor vrouwen in Alkmaar

Zelf je oplossingen ontdekken

Als coach ga ik ervan uit dat de antwoorden op je vraagstukken al in jou zitten en dat je die met mijn hulp kunt vinden. Daarom stel ik me in principe niet op als adviseur, maar stel ik vragen die je uitnodigen tot ontdekking. De achterliggende gedachte is dat het zelf vinden van oplossingen krachtiger en effectiever blijkt te zijn en jou tevredener zal stellen. Omdat je zelf de oplossing kiest, is de kans groter dat je ook de benodigde actie tot verandering zult ondernemen.

Mijn taken als jouw coach

Het is mijn taak als coach om naar je te luisteren (listening), nieuwsgierig te zijn (curiosity), mijn intuïtie te gebruiken (intuition), mezelf te ‘managen’ (self-management) en jou tot actie aan te zetten om tot een dieper inzicht te komen (deepen/forward). Ik manage mijzelf in relatie tot jou door in de coachrelatie mijn persoonlijke meningen, voorkeuren, trots, defensief gedrag en ego aan de kant te zetten en jouw ontwikkeling op de voorgrond te plaatsen.

​De basisprincipes van co-actieve coaching

Deze vier pijlers vormen het fundament van co-actieve coaching:
 

  • Linksboven: je bent van nature creatief, energiek en compleet. Dit is het uitgangspunt van de coachingsgedachte.

  • Linksonder (evoke transformation): jij bent op zoek naar een verandering. Co-actieve coaching richt zich op blijvende verandering. Als coach help ik jou nieuwe capaciteiten te ontwikkelen om met alles te kunnen omgaan wat het leven op je pad brengt.

  • Rechtsonder (dance in this moment): de coach beweegt zich in het hier en nu. Ik luister met intuïtie naar het verhaal onder het verhaal dat jij vertelt en speel hier flexibel op in.

  • Rechtsboven (focus on the whole person): bij co-actieve coaching richt ik mij op alle facetten van jouw bestaan. We kennen in ons leven geen afgescheiden compartimenten. Zo kunnen we ons werk bijvoorbeeld niet los zien van onze financiële mogelijkheden of gezondheid. Ook je geloofsovertuiging omvat jouw hele 'zijn'.

 

Designed alliance zijn woorden die op de lijn van de cirkel geplaatst kunnen worden. Het wil zeggen dat ik mij aan jou verbind om je door dit proces heen naar je doel te begeleiden, waarbij jij bepaalt hoe je door mij gecoacht wilt worden.

Ik wil graag een
gratis eerste gesprek

bottom of page